Vòng Quay Ưu Đãi Miễn Phí

Bạn còn lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*****Văn Đạt Trúng 14999 Kim Cương 40 giây trước
*****Chí Bảo Trúng 9999 Kim Cương 1 phút trước
*****õ Trúng 14999 Kim Cương 1 phút trước
*****Văn Duy Trúng 1999 Kim Cương 2 phút trước
*****t Trúng 1999 Kim Cương 2 phút trước
*****guyễn Trúng 6999 Kim Cương 3 phút trước
*****inhvanhai Trúng 6999 Kim Cương 4 phút trước
*****ương Trúng 19999 Kim Cương 4 phút trước
*****Trí Trúng 9999 Kim Cương 5 phút trước
*****Dũng Trúng 19999 Kim Cương 5 phút trước
*****Gia Trúng 6999 Kim Cương 7 phút trước
*****n Hữu Hiếu Trúng 99 Kim Cương 7 phút trước
*****rần Trúng 14999 Kim Cương 9 phút trước
*****n Tài Trúng 14999 Kim Cương 10 phút trước