Vòng Quay Mùa Hè Sôi Động

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*****ảo Trúng 6999 Kim Cương 1 phút trước
*****aKa Trúng 99 Kim Cương 1 phút trước
***** Tấn Vũ Trúng 9999 Kim Cương 1 phút trước
***** Hổ Trúng 99 Kim Cương 3 phút trước
*****n Văn Hà Trúng 12999 Kim Cương 3 phút trước
***** Tran Trúng 2999 Kim Cương 3 phút trước
*****n Trúng 6999 Kim Cương 4 phút trước
*****Con Trúng 599 Kim Cương 5 phút trước
*****n Minh Trúng 2999 Kim Cương 6 phút trước
*****m Anh Trúng 19999 Kim Cương 6 phút trước
*****n Kirito Trúng 19999 Kim Cương 8 phút trước
*****n Kirito Trúng 5000 Kim Cương 8 phút trước
***** Trúng 7999 Kim Cương 9 phút trước
*****ị Luyện Trúng 99 Kim Cương 10 phút trước