Vòng Quay Kim Cương

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*****rân Trúng 599 Kim Cương 16 giây trước
***** Hải Trúng 2999 Kim Cương 1 phút trước
*****Phamhoang Trúng 6999 Kim Cương 1 phút trước
*****hín Lê Trúng 4999 Kim Cương 2 phút trước
*****oang Trúng 99 Kim Cương 2 phút trước
***** Sukien Trúng 999 Kim Cương 3 phút trước
*****n Nga Trúng 1999 Kim Cương 6 phút trước
*****Thắng Trúng 99 Kim Cương 7 phút trước
*****ư Trúng 19999 Kim Cương 7 phút trước
***** Thúy Trúng 999 Kim Cương 8 phút trước
*****ài Tài Trúng 2999 Kim Cương 10 phút trước
***** Pham Trúng 6999 Kim Cương 11 phút trước
*****Hiếu Trúng 14999 Kim Cương 11 phút trước
*****n Tài Trúng 6999 Kim Cương 12 phút trước