Vòng Quay AK Rồng Xanh

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
***** Trúng 999 Kim Cương 14 giây trước
*****Nhi Trúng 99 Kim Cương 14 giây trước
*****g Uyên Trúng 9999 Kim Cương 1 phút trước
***** Nhuận Trúng 9999 Kim Cương 1 phút trước
*****n Phong Trúng 399 Kim Cương 1 phút trước
*****Nè Trúng 1999 Kim Cương 3 phút trước
*****Hà Trúng 19999 Kim Cương 3 phút trước
*****ong Cụk Súk Trúng 2999 Kim Cương 4 phút trước
*****n Tam Trúng 599 Kim Cương 4 phút trước
***** Lý Trúng 9999 Kim Cương 4 phút trước
***** NQ Phan Trúng 14999 Kim Cương 5 phút trước
***** Vô Hình Trúng 99 Kim Cương 6 phút trước
*****iang Trúng 19999 Kim Cương 6 phút trước
*****Pham Trúng 9999 Kim Cương 6 phút trước